Welkom bij voormalige wijkgemeente Oostkerk

U bevindt zich op de website van de voormalige wijkgemeente Oostkerk.

Na 350 jaar een belangrijke rol te hebben vervuld in het leven van velen persoonlijk en in de stad Middelburg, is de Oostkerk op 8 januari 2017 gesloten voor kerkelijk gebruik. Met pijn in het hart is de Protestantse Gemeente Middelburg tot dit besluit gekomen. De wijkgemeente Oostkerk is met de wijkgemeenten Morgenster, Centrum, Hoeksteen en Hofpleinkerk opgegaan in de Nieuwe Kerkgemeente.

Voor zondagse erediensten kunt u terecht in de Nieuwe Kerk, elke zondag om 10.00 uur, en in de overige vierplekken van de Nieuwe Kerkgemeente. De vespers die voorheen in de Oostkerk gehouden werden, vinden nu plaats in de Engelse Kerk, Simpelhuisstraat 10.
Voor vragen over mogelijkheden tot verhuur van de Oostkerk kunt u zich wenden tot mw. Bep Huijbregtse

Agenda

De agenda is leeg.

08-01-2017 Nieuwe Kerkgemeente van start

Vandaag sluiten we een lange periode in onze geschiedenis als wijkgemeente Oostkerk af. We maken met de andere vier wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Middelburg een nieuwe start.

Vandaag namen we afscheid van ons kerkgebouw waar 350 jaar erediensten werden gehouden. Wij denken ook aan de Morgenster, die eveneens afscheid moest nemen van hun kerkgebouw. De sluiting van deze kerken is een verlies voor velen persoonlijk, en ook voor de stad Middelburg. Ook voelen we ons verbonden met de wijkgemeente Centrum, die afscheid neemt van ds. Gerrit Buunk. 

De Nieuwe Kerkgemeente komt vooralsnog in vieringen bijeen in de Hofpleinkerk, Hoeksteen en Nieuwe Kerk.

Deze website zal binnenkort opgaan in een nieuwe, gezamenlijke website. 

Bij het afscheid van de Oostkerk

De Oostkerk heeft al 350 jaren plaats geboden aan protestantse erediensten. Daarvan heb ik er bijna 40 als uw predikant en gastvoorganger mogen meemaken, en met veel vreugde! De ruimte, de hoogte en het licht deden mij al die jaren iets van de hemel op aarde ervaren. In dit Godshuis heeft de lofzang van de gemeente samen met de gebeden van week tot week geklonken. Het doet ook mij veel verdriet dat daaraan in deze bijzondere kerk een einde is gekomen. Vele persoonlijke herinneringen, verbonden aan diverse mensen, zal ik levenslang bewaren. Wat mij vooral bij blijft is dat wij bij het uitgaan onder de tien woorden (geboden) doorgaan. Ik versta dit zo dat wij die meenemen als kompas voor ons dagelijks leven als christenen. Om deze dienst aan God gaat het toch, zo is ons als protestanten meegegeven. De inspiratie daarvoor komt uit de kerkdiensten maar ook uit de omgang met de Bijbel en onze gebeden. Ik vind dat treffend weergegeven in dit gezang:

God wil aan ons telkens weer tonen

dat Hij genadig is en trouw.

Dat Hij met ons samen wil wonen,

gaf ons de moed voor dit gebouw.

Maar niet met steen

en hout alleen

is 't grote werk gedaan.

't Zal om onszelve gaan.

Ik wens u toe dat u in deze geest kunt doorgaan een levende gemeente van Christus te vormen.

Hartelijke groet, in verbondenheid, uw oud-predikant, Laurens Korevaar


Column

Kringen

01 november 2016  |  Bep Huijbregtse KRINGEN Wie buiten de eigen grenzen kijkt, ontdekt dat op vele plaatsen, dicht bij en veraf, mensen bijeen komen voor ontmoeting, bezinning, zingeving o...

Lees verder