Welkom bij Kerkgemeente de Oostkerk Middelburg

Welkom op de website van de Oostkerkgemeente. De Oostkerkgemeente is een wijkgemeente die deel uitmaakt van de Protestantse Gemeente Middelburg.
Wij willen allereerst een gemeente zijn rondom het Woord van God. De Bijbel is uitgangspunt voor de prediking. De prediking van Gods Woord wil ons brengen tot geloof in God, onze Schepper, Jezus Christus, onze Verlosser, en in de Heilige Geest.
Op deze website vindt u informatie over allerlei onderwerpen en tal van activiteiten.

Toekomst van de PGM

In aansluiting op het beleidsplan 2015 en het adviesrapport van de Commissie Perspectief heeft de Algemene Kerkenraad op 18 juli 2016 een voorgenomen besluit over de toekomst van de PGM. Per 1 januari 2017 zullen alle wijken van de PGM (behoudens de Ontmoeting en de Koorkerkgemeente) worden opgeheven. Vanaf 1 januari 2017 zal er een Kerkenraad zijn. De Oostkerk alsmede het gebouw De Morgenster zullen voor kerkelijk gebruik na 8 januari 2017 worden gesloten. Uiteindelijk zullen  - uiterlijk september 2018 – alle vieringen in de Nieuwe Kerk gaan plaatsvinden.

Lees hier het laatste nieuws.


Jaarthema: Goede buren

Bij goede buren denken we onder andere aan de bewoners die rondom het prachtige historische kerkgebouw De Oostkerk wonen. In 2016 wordt getracht - door het organiseren van activiteiten -  in de Oostkerk om met de buren contacten te leggen. 

 
Door reorganisatie van de Protestantse Gemeente Middelburg voor 1 januari 2017 zal er meer samenwerking nodig zijn met de andere wijkgemeenten.
De wijkgemeenten De Nieuwe Kerk en de Oostkerk zijn in het najaar van 2015 gestart met het leerhuis dat gaat over de dagboeken van Etty Hillesum.
 
Goede buren zijn ook degenen die naast ons wonen.  Onze broeders en zusters aan wie we aandacht dienen te schenken. 


Column

Kringen

01 november 2016  |  Bep Huijbregtse KRINGEN Wie buiten de eigen grenzen kijkt, ontdekt dat op vele plaatsen, dicht bij en veraf, mensen bijeen komen voor ontmoeting, bezinning, zingeving o...

Lees verder